V seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR je zapsána pod č. 214.

Úřední hodiny

Středa: 11:00–15:00

Nahlížení do spisu v době úředních hodin po předchozí domluvě. Pokladna otevřena v době úředních hodin.

Úřední deska úřadu

Sídlo

Karla Havlíčka Borovského 692
356 01 Sokolov

Platební styk

Číslo účtu pro povinné: 382800010/5500, Raiffeisenbank a.s. U platby je nutné uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě či exekučním příkazu.

Kontakt

DS : j5ww7be
E-mail: klimova@exekutor-sokolov.cz
: 66223636