Zásilky adresátům

Adresát Adresa
Juruška Miloslav Kladenská 119, 273 53 Hostouň
Vyvěšované dokumenty:
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce (214 EX 4/19-16)

Doručované dokumenty:
Exekuční návrh (214 EX 4/19-1)
Exekuční titul - rozsudek (214 EX 4/19-3)
Vyrozumění o zahájení exekuce (214 EX 4/19-8)
Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech (214 EX 4/19-9)
Výzva ke splnění vymáhané povinnosti (214 EX 4/19-10)
Exekuční příkaz na mzdu - České dráhy, a.s. (214 EX 4/19-11)